SeoLight Program Partnerski

Czym jest Program Partnerski SeoLight?

Jest to forma współpracy pomiędzy firmą Complay, a Tobą lub Twoją firmą. Współpraca ta przynosi wymierne korzyści finansowe zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Twoją rolą będzie pośredniczenie w sprzedaży licencji na oprogramowanie SeoLight za pomocą reklam (linków polecających) umieszczonych na Twoich serwisach internetowych.


Informacje ogólne

Każdorazowy zakup licencji programu SeoLight, dokonany w ciągu 30 dni po przejściu z Twojego serwisu na stronę www.seolight.pl, będzie skutkował naliczeniem wynagrodzenia w wysokości 40 zł.


Użytkownik może zgłosić żądanie wypłaty prowizji dopiero wówczas, gdy suma prowizji osiągnie wartość co najmniej 80 zł. Dokonać tego można poprzez przycisk "Zleć wypłatę", dostępny w Panelu Administracyjnym po zalogowaniu.


Formy rozliczeń z Partnerami

Przewidzieliśmy dwa rodzaje kont, jakie można zarejestrować w naszym programie. Są to: konto dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, oraz konto przeznaczone dla firm. Warunki współpracy dla obu tych form są bardzo zbliżone (ta sama kwota prowizji oraz minimalna kwota do wypłaty). Jedyną różnicą jest forma rozliczania prowizji.


Z osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej, rozliczamy się za pomocą umów o dzieło i wystawianych na ich podstawie rachunków. Wymienione dokumenty będzie można wygenerować z poziomu Panelu Administracyjnego, dostępnego po rejestracji i zalogowaniu. Z kolei podstawą rozliczeń z firmami są faktury VAT. Kwota brutto podana na fakturze musi być każdorazowo równa kwocie wypłaty, zleconej z poziomu panelu.


Szczegółowe informacje na temat każdej formy rozliczeń znajdują się w Regulaminie oraz w Panelu dostępnym po rejestracji. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.


Utwórz nowe konto i rozpocznij współpracę już teraz!

Program Partnerski SeoLight